Dostawa

SPOSÓB, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU.
Dostawa Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.galaktyka.tech dostępna jest
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej np.
koszty dostawy mogą zostać zniesione w ramach określonej kampanii promocyjnej lub z powodu
dokonania zakupów powyżej określonego przez Sprzedawcę limitu kwotowego. Wszystkie koszty
związane z dostawą Produktu są wskazywane Klientowi podczas składania Zamówienia i na
stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”.
Klient może wykorzystać następujące sposoby dostawy Produktu:
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
2 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do Klienta zamówiony Towar w terminie do 7 Dni
Roboczych. Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny
termin, wiążący jest ten zakomunikowany w opisie. W przypadku gdy Klient zamawia kilka
Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który
zgodnie z przyjętą wcześniej deklaracją nie może przekroczyć 7 dni roboczych. W zależności od
rodzaju wybranej przez Klienta formy płatności bieg tego terminu rozpoczyna się na dwa
sposoby. Od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, gdy Klient uregulował płatność
przelewem lub kartą płatniczą lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, gdy wybrał płatność za
pobraniem.